Contact met herbafrost

Herbafrost helpt u graag verder. Met een duidelijk antwoord op uw vraag, bijvoorbeeld, en dat zo snel mogelijk. Als u dit formulier gebruikt, komt uw boodschap meteen bij de juiste mensen terecht. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Naam (verplicht)

Bedrijf (verplicht)

Telefoon

uw Email (verplicht)

Onderwerp

Bericht


Disclaimer

De bezoeker van deze site mag de informatie op het scherm bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik. Hoewel de grootste zorg werd besteed aan de inhoud, kunnen auteurs en uitgevers niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of fouten die uit het gebruik van de informatie, direct of indirect, zou kunnen voortvloeien. De informatie op deze site kan elk ogenblik zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden. Door deze website te bezoeken gaat de gebruiker automatisch akkoord met deze voorwaarden en is hij verplicht het copyright te respecteren.

Privacy Verklaring

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we weten welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee omgaan.
Wanneer u contact opneemt met Herbafrost vragen we u om bedrijfsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de gewenste dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server van Herbafrost, zolang dit nodig is om de gewenste diensten te kunnen uitvoeren.
Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u nog bijkomende gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we vooraf uw toestemming hiervoor hebben verkregen. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Bedrijfsgegevens kunnen eveneens uit andere bronnen opgevraagd worden, zoals gespecialiseerde bedrijven en openbare registers (kredietverzekering, kamer van koophandel,…).
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kan u contact met ons opnemen.
We gebruiken eventueel door u aangeleverde bedrijfsgegevens van anderen, bijvoorbeeld van de eindklant die op uw order vermeld wordt. Als u bedrijfsgegevens van anderen doorgeeft, moet u zeker zijn dat zij hiermee instemmen en u toestaan deze informatie te verstrekken. U moet er ook voor zorgen dat ze weten hoe hun bedrijfsgegevens door ons kunnen worden gebruikt, voor zover dit van toepassing is.
Om de door u gewenste producten te kunnen aanbieden, is het soms nodig om uw bedrijfsgegevens te delen met leveranciers en partners. We werken samen met zorgvuldig geselecteerde leveranciers en partners die bepaalde taken voor ons uitvoeren. Deze bedrijven helpen ons bijvoorbeeld met onze IT-diensten, het verpakken van producten, stockage, transport en het leveren van verpakkingsmateriaal (folie, etiketten,…).
Als we bedrijfsgegevens met andere organisaties delen, verplichten we hen deze gegevens veilig te bewaren en verbieden we hen de gegevens te gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden.
We delen enkel de bedrijfsgegevens die onze leveranciers en partners nodig hebben om ons en u hun diensten te kunnen aanbieden.
We bewaren uw bedrijfsgegevens zolang als nodig voor het verrichten van de diensten die worden opgesomd in deze privacyverklaring en/of voor de naleving van de wet- en regelgeving.
U heeft ten allen tijde het recht om een overzicht op te vragen van de persoonsgegevens die we van u hebben.
Wij verzamelen en gebruiken uw bedrijfsgegevens enkel als aan tenminste een van de volgende voorwaarden is voldaan:
• We hebben uw toestemming (vb: bij het aanmaken van uw klantenaccount geeft u ons de toestemming om uw bedrijfsgegevens te verwerken)
• Het is noodzakelijk uw gegevens te verwerken in het kader van een contract of bestelling: we moeten uw bedrijfsgegevens verwerken om uw account of bestelling te kunnen beheren, om de gewenste producten en diensten te kunnen leveren.
• We moeten voldoen aan een wettelijke verplichting (vb: het delen van bedrijfsgegevens met regelgevende instanties).
• Ter bescherming van uw essentiële belangen of die van derden (vb: in geval van recall kan een verzekeringsmaatschappij en hun agenten relevante bedrijfsgegevens uitwisselen indien wij/zij namens u of in het belang van derden of in een noodgeval moeten optreden).
Deze verklaring vervangt alle vorige versies. We kunnen deze verklaring ten allen tijde aanpassen. Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website plaatsen en, indien van toepassing, de wijzigingen ook elektronisch meedelen.

Laatst bijgewerkt: mei 2018